Вівторок, травня 24, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

На ректораті вирішено

Охорона праці

Ректорат заслухав звіт Ірини Василівни ДАВИДОВОЇ про стан охорони праці в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Робота підрозділу спрямована на створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці безпечних умов праці, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Вона включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Раз на три роки відділ організує навчання та перевіряє знання з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності посадових осіб та інших працівників (у звітному році таких навчань та перевірок було проведено із 3127 особами). Керівники структурних підрозділів проводять інструктажі з охорони праці на робочих місцях за інструкціями з охорони праці (в університеті діє 109 інструкцій з охорони праці), вступний інструктаж для працівників, які приходять на роботу. Таких вступних інструктажів у 2013 році спеціалісти відділу охорони праці провели з 509 особами.

Також в університеті організовано проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах. У 2013 році кількість таких працівників складає 403 особи. Протягом останніх 10 років жодного профзахворювання не було виявлено.

З метою забезпечення працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці, пільгами та компенсаціями, проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Загальна кількість атестованих робочих місць складає 300, зокрема 56 робочих місць, атестованих у 2013 році.

Чисельність працівників, якім встановлені пільги та компенсації за роботу у шкідливих умовах, складає 223 особи, з них додаткова відпустка встановлена 223 особам, скорочений робочий тиждень - 27 особам, доплати - 223 особам, безкоштовне одержання молока - 100 особам. 765 працівників забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Щорічно в університеті проводиться громадський огляд-конкурс з охорони праці, метою якого є визначення підрозділів університету, які досягли найкращих показників з охорони праці та нагородження співробітників цих підрозділів, а також поширення їхнього досвіду серед інших підрозділів університету.

З метою унеможливлення ураження електричним струмом учасників навчально-виховного процесу, які знаходяться на об’єктах університету, фахівцями електротехнічної лабораторії проводяться випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів.

Для попередження професійних отруєнь організована утилізація відпрацьованих радіоактивних та хімічних речовин, а також люмінесцентних ламп що містять пари ртуті, дезактивація робочого одягу, забрудненого радіоактивними речовинами.

Щорічно організовуються інструментальні заміри несприятливих факторів на робочих місцях.

Фахівцями відділу радіаційної безпеки регулярно проводять дозиметричний контроль на робочих місцях із джерелами іонізуючого випромінювання.

Спеціалісти відділу охорони праці здійснюють контроль за станом охорони праці у структурних підрозділах.

Завдяки усім профілактичним заходам, які проводяться в університеті, не зареєстровані випадки професійних захворювань та відсутній травматизм, пов’язаний з виробництвом серед працівників і студентів.

М. НІК.