Середа, травня 25, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Захист!

Серйозна робота

На засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся захист дисертації Ірини Ігорівни ФИЛИМОНОВОЇ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю оптика, лазерна фізика. Тема дисертації - «Міграція енергії екситонних збуджень в J-агрегатах похідних псевдоізоціаніну в залежності від умов їх формування».

Над роботою Ірина Ігорівна почала працювати як вступила до аспірантури фізичного факультету. Робота виконана в Інституті сцинтиляційних матеріалів Науково-технічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України. Науковий керівник -  кандидат фізико-математичних наук, старший співробітник інституту, завідувач лабораторії наноструктурованих органічних матеріалів Олександр Васильович СОРОКІН.

- Оцінюю роботу тільки позитивно, ця тема є продовженням дослідження нашого відділу, - говорить Олександр Васильович.

Високо оцінили роботу і опоненти: доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Анатолійович Єщенко та доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Тетяна Миколаївна Смірнова. Захист пройшов успішно.

Ірина Ігорівна:

- На запитання, як пройшов захист мені важко відповісти. Я так хвилювалася. Я працюю молодшим науковим керівником в Інституті монокристалів. Веду практики у каразінських студентів 3-5 курсів. На базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захист дисертацій проходить на високому рівні. Тут працюють науковці, які дуже добре обізнані в моїй темі, тому захист був живим, з питаннями-відповідями, побажаннями, виголошенням власних думок стосовно тих чи інших моментів моєї кандидатської.

Які складнощі виникали? В основному з оформленням документів. Не так важко з дослідженнями, як готувати всі документи. Дякую працівникам кафедри фізичної оптики за допомогу.

Бажаємо успіхів на науковій ниві!

О. КЕНЯ.