Вівторок, березня 09, 2021

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Юридичний факультет

Юридичний факультет

 

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формі навчання. Підготовка «бакалаврів» за напрямом «Правознавство» здійснюється протягом 4 років. Фахівець з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» може обіймати такі посади: державний виконавець, дізнавач правоохоронних органів, спеціаліст державної служби, помічник нотаріуса, помічник адвоката, помічник судді, помічник слідчого, спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану, секретар судового засідання, юрисконсульт, організатор діловодства, інспектор міліції або продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формі.

Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за господарсько-правовою спеціалізацією. Фахівці, що отримали таку освіту, мають доступ до всіх видів юридичних професій і можуть працювати як в установах та на підприємствах, так і віднайти себе у адвокатській, суддівський, прокурорській діяльності, в органах державної влади всіх рівнів та в органах місцевого самоврядування.

На факультеті створено потужний професорсько-викладацький колектив. У складі факультету працює п’ять кафедр. Більшість викладачів факультету мають ступені доктора та кандидата юридичних наук, вчені звання професора та доцента, а також великий досвід практичної роботи у сфері юриспруденції. Студенти юридичного факультету проходять виробничу практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах, прокуратурі, суб’єктах господарювання та загальноосвітніх школах. Для набуття студентами практичного досвіду роботи у складі факультету створена та ефективно працює Юридична клініка, яка надає безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

На юридичному факультеті є всі необхідні умови не лише для навчання, але і для реалізації творчих амбіцій. З 2005 р. працює Студентське наукове товариство юридичного факультету. Разом з Харківською обласною державною адміністрацією юридичний факультет бере участь у роботі з правової освіти населення. Студенти юридичного факультету беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де посідають призові місця. Юридичний факультет є організатором та активним учасником щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, майстер-класів, конкурсів з правової тематики та ін.

На факультеті відкрито постійно діючу аспірантуру за спеціальностями 12.00.03 та 12.00.07. Двічі на рік видається спеціалізоване юридичне фахове видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н.  Каразіна. Серія: Право».

Юридичний факультет співпрацює з провідними вузами та науковими закладами України.

Проф. Т. КАГАНОВСЬКА, декан юридичного факультету.