Вівторок, березня 09, 2021

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Фізико-технічний факультет

Фізико-технічний факультет

 

зберігає традицію підготовки висококваліфікованих фахівців для нових галузей фізики. Термін навчання за спеціальностями: «медична фізика», «експериментальна ядерна фізика та фізика плазми» та «прикладна фізика» — а також спеціалізаціями: теоретична ядерна фізика, експериментальна ядерна фізика, фізика плазми, фізичні технології, фізичне матеріалознавство, медична радіаційна фізика, медична біофізика, — становить 5,5 років. Засновниками факультету були видатні фізики, академіки К. Д. Синельников, А. К. Вальтер, О. І. Ахієзер. Сьогодні підготовку на факультеті здійснюють 26 докторів наук, серед яких —  два академіки та чотири члени-кореспонденти НАНУ.

Серед випускників фізтеху третина стали кандидатами і докторами наук, 29 — академіками НАН України, близько 80 — лауреати Ленінських, Державних та міжнародних премій. Студенти факультету мають можливість паралельно слухати курси психолого-педагогічних дисциплін, аби по закінченні університету вчителювати. Найкращі студенти фізтеху отримують почесні стипендії Президента України, імені академіків К. Д. Синельникова, А. К. Вальтера, О. І. Ахієзера, а також фондів Юрія Сапронова, Віктора Пінчука. Попит на випускників фізтеху завжди перевищує можливості факультету. І цього року, як і в попередні роки, всі випускники ФТФ реально працевлаштовані до ННЦ ХФТІ, Інституту сцинтиляційних матеріалів, Наукового фізико-технологічного центру МОН і НАНУ… Значна частина випускників щороку рекомендується до навчання в аспірантурах університету, ННЦ ХФТІ, кращих університетах Європи, Північної Америки та Японії. Наші студенти беруть участь у роботі літніх шкіл із фізики, проходять практики, виконують дипломні роботи в численних наукових центрах Європи.

2013 року команда фізтеху посіла перше місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків і готується до Міжнародного студентського турніру фізиків, що відбудеться в квітні 2014 року в Еколь Політекнік, Лозанна, Швейцарія.

2012-2013 навчального року ФТФ уп’яте проводив обласну олімпіаду з фізики, а також уперше проводив міську олімпіаду з фізики. За результатами конкурсу кафедр університету на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу у 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 навчальних роках кафедра теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера ФТФ посідає перше місце за напрямом «наукова робота студентів».

На підтвердження світового визнання наукових шкіл ФТФ 2010 року наш університет було прийнято до Асоціації Європейської мережі ядерної освіти (ENEN) і 2012 року — до FUSENET — Європейської мережі освіти в галузі керованого термоядерного синтезу.

Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті ФТФ (http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/phystech/phystech_about) та студентському сайті (http://ftfsite.ru/).

Проф.  І. ГІРКА, декан фізико-технічного факультету.