Вівторок, березня 09, 2021

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Екологічний факультет

Екологічний факультет

 

Підготовку екологів у відповідь на виклик ринку праці ми розпочали у 1989 р.  З 2007 р. фахова екологічна підготовка здійснюється за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр». У межах спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» можна отримати спеціалізації: «Екологічна безпека», «Екологічний менеджмент та аудит», «Економіка природокористування», «Прикордонний екологічний контроль», «Ландшафтний дизайн» та «Заповідна справа». Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами з фінансуванням за рахунок державного бюджету та бюджету фізичних і юридичних осіб. Існує можливість вступу на ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

До складу факультету входять три кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій. Також на факультеті функціонують дві навчально-наукові лабораторії: лабораторія аналітичних екологічних досліджень та лабораторія еколого-токсикологічних досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету із залученням провідних фахівців спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології. Факультет тісно співпрацює з провідними державними та науковими установами: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімімії. О. Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаментом екології та охорони навколишнього середовища Харківської Облдержадміністрації, Національними природними парками «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та з багатьма іншими, де студенти проходять виробничу практику.

На факультеті відбуваються щорічні міжнародні та всеукраїнські конференції та олімпіади, здійснюється активна видавнича діяльність, працює аспірантура і докторантура. Викладачі та студенти факультету беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів наукового та освітнього спрямування. Серед них:  проект TEMPUS «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», «Regional Seminar for Excellence in Teaching», Програма Swedish Institute — Seed funding «Качество поверхностного стока: снижение нагрузки на водные объекты и адаптация к изменениям климата» тощо.

Наш сайт: www-ecology.univer. kharkov.ua.

Доц. Г. ТІТЕНКО,  декан екологічного факультету.