П'ятниця, квітня 16, 2021

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Біологічний факультет

Біологічний факультет

 

Факультет — ровесник університету, а за 210 років  біофак закінчили багато видатних науковців, у тому числі й Нобелівський лауреат І.І. Мечников.

Навчання студентів за напрямом «6.040102 — Біологія» здійснюється на восьми випускаючих кафедрах за чотирма спеціальностями: «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини і тварин» та за десятьма спеціалізаціями: біоекологія і ботаніка; біохімія; генетика і цитологія; зоологія і екологія тварин; лабораторна діагностика; мікологія і фітоімунологія; мікробіологія і вірусологія; молекулярна біологія і біотехнологія; фізіологія і біохімія рослин; фізіологія людини і тварин. Сьогодні на біологічному навчається близько 700 студентів, із них 65 іноземних з країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Є можливість отримати другу вищу освіту на контрактній основі. З 2014 р. біологічний факультет розпочне прийом на другий курс на базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей. На даний час викладачі факультету готують дистанційні курси, розробляють інноваційні навчальні технології, які активно впроваджуються в навчальний процес. Пріоритетним для факультету є зміцнення матеріально-технічної бази кафедр: відкрито нові лабораторії — морфогенезу рослин in vitro  та клітинних технологій тварин.

Гербарій Харківського національного університету CWU  та унікальна колекція дрозофіл кафедри генетики та цитології отримали статус Національного надбання України. В мальовничих місцях Харківщини знаходяться  структурні підрозділи біологічного факультету: лабораторія екології водних організмів у с. Мартове на Печенізькому водосховищі та біологічна станція  у с. Гайдарі Зміївського району на річці Сіверський Донець, які  застосовуються як у навчальній, так і  науковій діяльності.

У професійно-практичній підготовці фахівців-біологів важливе значення надається  численним практикам. У вересні 2014 р. біологічний факультет святкуватиме 100-ту річницю біологічної станції, яка є не лише навчальною, а й науковою базою. Свої перші науково-дослідні роботи  студенти виконують саме під час навчально-польової практики на біостанції. Знаменному ювілею  біостанції буде присвячена наукова конференція, на одній із секцій якої  розглядатимуться студентські наукові роботи.

На факультеті активно працює студентське наукове товариство. Так, студентка третього курсу Валерія Сапожнікова стала переможницею Міжнародного та двох Всеукраїнських  конкурсів, отримує стипендію імені І. М. Буланкіна.

Випускники біологічного факультету  викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах, працюють науковими співробітниками в науково-дослідних установах біологічного, медичного, фармацевтичного, сільськогосподарського, природоохоронного профілів. Кращі випускники продовжують навчанні в аспірантурі за спеціальностями «біохімія», «ботаніка», «біотехнологія», «генетика», «фізіологія».

Проф. Л. ВОРОБЙОВА, декан біологічного факультету.