Понеділок, жовтня 03, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Викладання очима студента

Викладання очима студента

Проаналізовано 28423 анкети


ВІД РЕДАКЦІЇ. На початку поточного навчального року співробітники відділу проблем освіти НДІ соціально-гуманітарних досліджень підбили підсумки двадцять першого етапу загальноуніверситеського моніторингу «Викладання очима студента». Було отримано 28423 анкети, опитано 3922 студенти та оцінено діяльність 857 викладачів на всіх факультетах університету.

Загальна оцінка якості викладання по університету в цілому склала 4,3 бали. Високі оцінки отримали такі характеристики діяльності викладачів, як «вільне володіння матеріалом»; «культура мови»; «загальна культура та ерудиція» (по 4,5 бали); «захопленість своїм предметом»; «поважливе, доброзичливе ставлення до студентів» (по 4,4 бали) та ін. В рейтингу факультетів за загальною оцінкою якості викладання найвищі позиції сьогодні обіймають фізичний і фізико-енергетичний факультети (по 4,5 бали); радіофізичний, медичний, фізико-технічний та факультет психології (по 4,4 бали).

Окрім питань, пов’язаних власне із організацією та проведенням навчального процесу, на різних етапах дослідження ми намагаємося звертатися й до інших нагальних проблем життя нашого колективу. Так, цього разу йшлося про проблеми та перспективи щодо отримання студентами додаткових освітніх послуг.

Як свідчать результати опитування, у процес отримання другого фаху включений сьогодні незначний відсоток студентів: лише 2% опитаних отримують другу вищу освіту на іншому факультеті нашого університету, близько 4% - в іншому ВНЗ, половина респондентів хотіла б долучитися до цього процесу. В той же час 43 % студентів, що взяли участь у дослідженні, не цікавляться цим питанням.

Найбільш активно сьогодні включені в процес споживання додаткових освітніх послуг студенти економічного, медичного, фізико-енергетичного та соціологічного факультетів і старшокурсники у цілому. Серед тих, хто хотів би отримати другу освіту, найбільшим попитом користуються знання в галузі права та іноземних мов, трохи менше - з психології та економіки. Як пояснює своє небажання додатково отримувати освіту університетське студентство? Третина з опитаних просто не вбачає в цьому сенсу, майже чверть (27 %) побоюється, що через це збільшиться навантаження; 24 % пояснили свою позицію браком коштів на сплату додаткової оплати, практично кожен десятий (12 %) - своєю непоінформованістю щодо освітніх послуг, які сьогодні надає університет.

Як альтернативу другій вищій освіті студенти досить часто називали організацію різноманітних курсів, бажано безкоштовних. А ще, виявляється, у наших студентів є мрія - власний університетський басейн та планетарій. Давайте мріяти разом!


Доц. А.НІКОЛАЄВСЬКА, науковий керівник програми «Викладання очима студента»,

завідувач відділу проблем освіти НДІ соціально-гуманітарних досліджень.